Transceiver | SFP | SFP+ | SFP28 | QSFP | QSFP28 | No.1️⃣ VN

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG (NETSYSTEM)
{Đ}: Số 23 Ngõ 477 Phố Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình,TP. Hà Nội,Việt Nam
{T}: 024.37714430 -  024.37714417             
{F}: 024.37711222
{E}: contact@netsystem.vn     

Module quang SFP  Module quang SFP+   Module quang SFP28  Module quang QSFP28  Transceiver

100G QSFP28 ZR4

Mã sản phẩm: 100G
$1

100G QSFP28 LR1

Mã sản phẩm: 100G
$1

50G PON OLT QSFP28

Mã sản phẩm: 50G
$1

50G PAM4 SFP56

Mã sản phẩm: 50G
$1

50G PON ONU QSFP28

Mã sản phẩm: 50G
$1

50G SFP56 SR

Mã sản phẩm: 50G
$1

32G FC SFP28

Mã sản phẩm: 32G
$1

16G FC SFP+

Mã sản phẩm: 16G
$1

E10GSFPT

Mã sản phẩm: E10GSFPT
$1

PAN-SFP-PLUS-10GBASE-T

Mã sản phẩm: PAN-SFP-PLUS-10GBASE-T
$1

S+RJ10

Mã sản phẩm: S+RJ10
$1

UF-RJ45-10G

Mã sản phẩm: UF-RJ45-10G
$1

GP-10GSFP-1T

Mã sản phẩm: GP-10GSFP-1T
$1

SFP-10G-T-S

Mã sản phẩm: SFP-10G-T-S
$1

AOM-AQS-107-B0C2-CX

Mã sản phẩm: AOM-AQS-107-B0C2-CX
$1

10G-SFPP-T

Mã sản phẩm: 10G-SFPP-T
$1

JL563A

Mã sản phẩm: JL563A
$1

FG-TRAN-SFP+T

Mã sản phẩm: FG-TRAN-SFP+T
$1

EX-SFP-10GE-T

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-T
$1

ASF-10G-T

Mã sản phẩm: ASF-10G-T
$1

AT-SP10T

Mã sản phẩm: AT-SP10T
$1

SFP-10G-T-TPL

Mã sản phẩm: SFP-10G-T-TPL
$1

TRX-10GSFP-T

Mã sản phẩm: TRX-10GSFP-T
$1

10051H

Mã sản phẩm: 10051H
290,000 đ

10052H

Mã sản phẩm: 10052H
278,000 đ

10301

Mã sản phẩm: 10301
506,000 đ

10302

Mã sản phẩm: 10302
556,000 đ

FN-TRAN-SX

Mã sản phẩm: FN-TRAN-SX
290,000 đ

FN-TRAN-LX

Mã sản phẩm: FN-TRAN-LX
278,000 đ

FN-TRAN-SFP+SR

Mã sản phẩm: FN-TRAN-SFP+SR
506,000 đ

FN-TRAN-SFP+LR

Mã sản phẩm: FN-TRAN-SFP+LR
556,000 đ

J4858D

Mã sản phẩm: J4858D
300,000 đ

J4859D

Mã sản phẩm: J4859D
300,000 đ

J9150D

Mã sản phẩm: J9150D
550,000 đ

J9151E

Mã sản phẩm: J9151E
575,000 đ

J4859D

Mã sản phẩm: J4859D
$1

J4858D

Mã sản phẩm: J4858D
$1

J9151E

Mã sản phẩm: J9151E
$1

J9150D

Mã sản phẩm: J9150D
$1

J8177D

Mã sản phẩm: J8177D
$1

EX-SFP-10GE-ER

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-ER
$1,365

EX-SFP-1GE-T

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-T
$40

EX-SFP-1GE-LX40K

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-LX40K
$95

EX-SFP-1GE-SX

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-SX
290,000 đ

EX-SFP-1GE-LX

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-LX
278,000 đ

EX-SFP-10GE-SR

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-SR
506,000 đ

EX-SFP-10GE-LR

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-LR
556,000 đ

GLC-LH-SMD

Mã sản phẩm: GLC-LH-SMD
278,000 đ

GLC-SX-MMD

Mã sản phẩm: GLC-SX-MMD
290,000 đ

SFP-10G-SR

Mã sản phẩm: SFP-10G-SR
506,000 đ

SFP-10G-LR

Mã sản phẩm: SFP-10G-LR
556,000 đ

SFP-10G-LR-X

Mã sản phẩm: SFP-10G-LR-X
$400

GLC-EX-SMD

Mã sản phẩm: GLC-EX-SMD
390,000 đ

GLC-ZX-SMD

Mã sản phẩm: GLC-ZX-SMD
710,000 đ

SFP-25G-SR-S

Mã sản phẩm: SFP-25G-SR-S
950,000 đ

GLC-BX40-D-I

Mã sản phẩm: GLC-BX40-D-I
580,000 đ

GLC-BX-U-I

Mã sản phẩm: GLC-BX-U-I
340,000 đ

SFP-10G-SR-X

Mã sản phẩm: SFP-10G-SR-X
7,100,000 đ

GLC-LX-SM-RGD

Mã sản phẩm: GLC-LX-SM-RGD
250,000 đ

GLC-SX-MM-RGD

Mã sản phẩm: GLC-SX-MM-RGD
250,000 đ