Switcher | Switch PoE | Switch Industrial |  No.1️⃣ VN

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG (NETSYSTEM)
{Đ}: Số 23 Ngõ 477 Phố Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình,TP. Hà Nội,Việt Nam
{T}: 024.37714430 -  024.37714417             
{F}: 024.37711222
{E}: contact@netsystem.vn     
{S}: kd_netsystem

Switch cấp nguồn  Switch PoE  Switch Công Nghiệp   Switch Industrial   Converter IE PoE

C1300-48P-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-48P-4X-EU
$1

C1300-48T-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-48T-4X-EU
$1

C1300-24FP-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-24FP-4X-EU
$1

C1300-24P-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-24P-4X-EU
$1

C1300-24T-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-24T-4X-EU
$1

C1300-16P-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-16P-4X-EU
$1

C1300-48P-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-48P-4G-EU
$1

C1300-48T-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-48T-4G-EU
$1

C1300-24FP-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-24FP-4G-EU
$1

C1300-24P-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-24P-4G-EU
$1

C1300-24T-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-24T-4G-EU
$1

C1300-16FP-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-16FP-2G-EU
$1

C1300-16P-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-16P-2G-EU
$1

C1300-16T-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-16T-2G-EU
$1

C1300-8FP-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-8FP-2G-EU
$1

C1300-8P-E-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-8P-E-2G-EU
$1

C1300-8T-E-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-8T-E-2G-EU
$1

C1200-48P-4X

Mã sản phẩm: C1200-48P-4X
$1

C1200-48T-4X

Mã sản phẩm: C1200-48T-4X
$1

C1200-24FP-4X

Mã sản phẩm: C1200-24FP-4X
$1

C1200-24P-4X

Mã sản phẩm: C1200-24P-4X
$1

C1200-24T-4X

Mã sản phẩm: C1200-24T-4X
$1

C1200-48P-4G

Mã sản phẩm: C1200-48P-4G
$1

C1200-48T-4G

Mã sản phẩm: C1200-48T-4G
$1

C1200-24FP-4G

Mã sản phẩm: C1200-24FP-4G
$1

C1200-24P-4G

Mã sản phẩm: C1200-24P-4G
$1

C1200-24T-4G

Mã sản phẩm: C1200-24T-4G
$1

C1200-16P-2G

Mã sản phẩm: C1200-16P-2G
$1

C1200-16T-2G

Mã sản phẩm: C1200-16T-2G
$1

C1200-8FP-E-2G

Mã sản phẩm: C1200-8FP-E-2G
$1

C1200-8P-E-2G

Mã sản phẩm: C1200-8P-E-2G
$1

C1200-8T-E-2G

Mã sản phẩm: C1200-8T-E-2G
$1

C1200-8T-D

Mã sản phẩm: C1200-8T-D
$1

CBS110-24T-EU

Mã sản phẩm: CBS110-24T-EU
$1

CBS110-24PP-EU

Mã sản phẩm: CBS110-24PP-EU
$1

CBS110-16PP-EU

Mã sản phẩm: CBS110-16PP-EU
$1

CBS110-16PP-EU

Mã sản phẩm: CBS110-16PP-EU
$1

CBS110-16T-EU

Mã sản phẩm: CBS110-16T-EU
$1

CBS110-8PP-D-EU

Mã sản phẩm: CBS110-8PP-D-EU
$1

CBS110-8T-D-EU

Mã sản phẩm: CBS110-8T-D-EU
$1

CBS110-5T-D-EU

Mã sản phẩm: CBS110-5T-D-EU
$1

CBS350-48XT-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48XT-4X-EU
$1

CBS350-24XTS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24XTS-EU
$1

CBS350-24XT-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24XT-EU
$1

CBS350-24XS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24XS-EU
$1

CBS350-16XTS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16XTS-EU
$1

CBS350-12XT-EU

Mã sản phẩm: CBS350-12XT-EU
$1

CBS350-12XS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-12XS-EU
$1

CBS350-8XT-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8XT-EU
$1

CBS350-48NGP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48NGP-4X-EU
$1

CBS350-24NGP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24NGP-4X-EU
$1

CBS350-12NP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-12NP-4X-EU
$1

CBS350-24MGP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24MGP-4X-EU
$1

CBS350-8MP-2X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8MP-2X-EU
$1

CBS350-8MGP-2X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8MGP-2X-EU
$1

CBS350-48FP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48FP-4X-EU
$1

CBS350-48P-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48P-4X-EU
32,850,000 đ 35,600,000 đ

CBS350-48T-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48T-4X-EU
24,100,000 đ 26,500,000 đ

CBS350-24FP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24FP-4X-EU
26,580,000 đ 28,500,000 đ

CBS350-24P-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24P-4X-EU
20,280,000 đ 23,400,000 đ

CBS350-24T-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24T-4X-EU
14,310,000 đ 15,800,000 đ

CBS350-48FP-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48FP-4G-EU
32,360,000 đ 36,500,000 đ

CBS350-48P-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48P-4G-EU
24,800,000 đ 26,200,000 đ

CBS350-48T-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48T-4G-EU
12,800,000 đ 13,200,000 đ

CBS350-24S-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24S-4G-EU
$1

CBS350-24FP-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24FP-4G-EU
16,900,000 đ 17,800,000 đ

CBS350-24P-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24P-4G-EU
11,800,000 đ 12,400,000 đ

CBS350-24T-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24T-4G-EU
8,900,000 đ 9,300,000 đ

CBS350-16FP-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16FP-2G-EU
15,480,000 đ 16,450,000 đ

CBS350-16P-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16P-E-2G-EU
11,650,000 đ 12,400,000 đ

CBS350-16P-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16P-2G-EU
10,530,000 đ 11,350,000 đ

CBS350-16T-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16T-E-2G-EU
7,510,000 đ 8,010,000 đ

CBS350-16T-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16T-2G-EU
6,590,000 đ 6,950,000 đ

CBS350-8S-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8S-E-2G-EU
$1

CBS350-8FP-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8FP-E-2G-EU
7,450,000 đ 7,800,000 đ

CBS350-8FP-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8FP-2G-EU
8,100,000 đ 8,950,000 đ

CBS350-8P-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8P-E-2G-EU
5,910,000 đ 6,300,000 đ

CBS350-8P-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8P-2G-EU
6,910,000 đ 7,320,000 đ

CBS350-8T-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8T-E-2G-EU
4,010,000 đ 4,350,000 đ