Converter quang là gì? Các loại converter quang có đặc điểm lợi ích gì

Converter quang là gì? Converter quang hay còn gọi bằng tiếng Việt dưới một tên khác là bộ chuyển đổi quang điện, nó là một thiết bị mạng đơn giản giúp kết nối hai loại phương tiện không giống nhau như cặp xoắn với cáp quang. Converter quang được giới thiệu trong ngành công nghiệp vào những năm… [Read more]